ZOOPLANET.CZ
Chovatelské potřeby
0,00 Kč

BIO KILL - ekologický 200ml

135,96 Kč
113,30 Kč
trixie391

<ul>
<li><strong>sprej pouze na prostředí</strong></li>
<li>insekticidní postřikový přípravek s dlouhodobým účinkem</li>
<li>přípravek je bez zápachu, neškodný pro člověka a teplokrevné živočichy</li>
<li>účinný proti všem známým druhům hmyzu a jeho zárodkům</li>
<li>je určen pro zásahy proti hmyzu v domácnostech, zdravotnických zařízeních, potravinářských provozovnách, společenských zařízeních</li>
<li>proti švábům, rusům, mouchám, komárům, štěnicím, blechám, molům šatním, mravencům, vosám, rybenkám, roztočům, škůdcům potravin a tkanin</li>
<li><strong>objem</strong>: 200ml</li>
</ul>

<p><strong>Složení:</strong> permethrin 2,5 g (0,25 %) v 1 l vodní emulze</p>

<p><strong>Upozornění:</strong></p>

<ul>
<li>Uchovávejte mimo dosah dětí! Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami.</li>
<li>Nestříkat do akvárií – pro ryby, hady, ještěrky a včely je přípravek toxický.</li>
<li>Nesmí být používáno jinak, než je uvedeno v návodu!</li>
</ul>

<p><strong>Návod k použití:</strong></p>

<p>Otevřete trysku otočením páčky doleva, šikmo vzhůru. Při otočení páčky doprava získáme tenký paprsek, umožňující aplikaci insekticidu do úkrytů hmyzu, do prasklin a štěrbin. Přípravek aplikujte ze vzdálenosti asi 30 cm na všechna místa, kde se hmyz zdržuje a ukrývá. Ošetřená plocha musí být stejnoměrně zvlhčena. Přípravek je bez zápachu a nezanechává viditelné stopy.<br />
Postřik opakujte za 3–4 týdny nebo při novém výskytu hmyzu.<br />
<strong>a)</strong> proti švábům a rusům se aplikuje ve formě pásů do rohu místností, na rámy dveří a oken, do okolí odpadkových košů, umyvadel, kanalizačních odpadů, rozvodů tepla a teplé vody<br />
<strong>b)</strong> proti mouchám a komárům se aplikuje na místa, kam sedají, t. j. rámy oken, stropy, okolí lustrů apod.<br />
<strong>c)</strong> proti blechám aplikace probíhá celoplošným ošetřením podlahy, koberce, místa odpočinku domácích zvířat<br />
<strong>d)</strong> proti ostatním druhům aplikuje se přímo na místa jejich výskytu</p>

<p><strong>Bezpečnostní opatření:</strong></p>

<ul>
<li>Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte.</li>
<li>Chraňte oči a pokožku.</li>
<li>Po aplikaci si umyjte ruce vodou a mýdlem.</li>
<li>Nesmí být použito ve volné přírodě!</li>
</ul>

<p>Uchovávejte při teplotě 10-40° C!</p>
Informace

Žádná hodnocení k zobrazení

Zobrazit více
Přidejte vaši recenzi

Nejnovější produkty